Ing. Viera Melušová - Preklady a tlmočenie
Viera Melušová

Prekladám: Právne dokumenty a zmluvy, aproximáciu práva, elektrotechniku a energetiku technické manuály, vedecké analýzy, štatistické dokumenty, ekonomiku a bankovníctvo, telekomunikácie a výpočtovú techniku, zdravotníctvo a zdravotnícku techniku, stavebníctvo, pedagogiku a iné. Súdne overenie môjho prekladu z AJ do SJ alebo naopak viem zabezpečiť do 7 pracovných dní podľa rozsahu prekladu.

Kto som a moje životné hodnoty

Som technická prekladateľka anglických textov s dvadsaťročnou prekladateľskou praxou a odborník v elektrotechnike, elektronike, energetike, telekomunikáciach a výpočtovej technike.
Predtým som pôsobila ako odborná asistentka VŠDS Žilina na Katedre elektrotechniky a učiteľka elektrotechniky na odbornom energetickom učilišti. Má za sebou aj päť rokov intenzívnej práce a skúseností v oblasti informačných technológií. Po spoločenských zmenách v roku 1989 a 1993 som sa profesionálne preorientovala a využívam všetky svoje intelektuálne, technické, vedecké, jazykové a ostatné schopnosti v prekladateľstve zo a do svetového jazyka. Mojou silnou stránou je logické myslenie a schopnosť presne vyjadriť slovami dané vzťahy, plus pracovitosť, vytrvalosť a odvaha. Som výkonná, rýchla, spoľahlivá, perfektne zorganizovaná, viacerí, ktorí ma bližšie poznajú, o mne hovoria, že som takmer nezmar. Prekladám široké spektrum odborných textov z angličtiny alebo do angličtiny a mám radosť z toho, že vytváram most mojimi prekladmi medzi našou krajinou a ostatným svetom.

Práca je pre mňa intelektuálnou výzvou, potešením a naplnením. Literatúra bez rozdielu umelecká, technická, vedecká či spoločenská, zachytávajúca vedomosti o minulosti, prítomnosti a najmä budúcnosti poznania ľudstva ma vždy fascinovala. Jednoducho, literatúra je pre mňa celoživotná vášeň, láska a studnica vedomostí a osvieženia.

Pri preklade uplatňujem všetky svoje tvorivé sily, nadobudnuté a stále rozvíjané vedomosti, jednoducho všetko, čo som som dostala do kolísky od sudiečiek a získala v priebehu mojej technickej, vedeckej, pedagogickej a prekladateľskej činnosti. V mojom prípade preklad a prekladateľská práca znamená nepretržité štúdium zákonitosti prírody, spoločnosti a vesmíru.
Moje najcharakteristickejšie vlastnosti: tvorivosť a flexibilita, pracovitosť, zodpovednosť,
samostatnosť a ústretovosť.

All rights reserved. Web spravuje: Mgr. Peter Krákorník - AKRONET, Prešov


Copyright © 1999 - 2006, Viera Melušová, Žitavská 20, 821 07 Bratislava

viera@melusova.sk